جذب نیروی بومی در صدرا

شركت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص در حوزه های نفت وگاز و دریا  نیازمند تخصص ذیل می‏باشد. متقاضیان حائز شرایط برای درج سوابق به سایت sadra.ir بخش «دعوت به همكاری» مراجعه نمایند.

متقاضیان حتما در بخش توضیحات سایت و درقسمت شغل درخواستی عنوان کارشناسی و گرایش تخصصی  را قید نماید.

مهلت ارسال: 31 اردیبهشت ماه 91-  فقط نیروی بومی بوشهر- محل كار بوشهر

1. کارشناس مکانیک با حداقل 3سال سابقه کار/ 4نفر
2. کارشناس برق با حداقل 3 سال سابقه کار/ 2نفر
3. کارشناس کشتی‏سازی با حداقل 4 سال سابقه کار/3نفر
4. کارشناس جوش یا متالوژی با حداقل 4 سال سابقه کار/ 3نفر
5. تکنیسین یا کارشناس HSE/ 2نفر
6. کارشناس برنامه‏ریزی حداقل 3 سال سابقه کار/ 3نفر

 

مرجع: http://marinenews.ir

تاريخ انتشار خبر:  23/02/1391