کتاب نکات کلیدی آزمون استعداد تحصیلی دکتری

شامل نکات کلیدی و روش پاسخ به سوالات درک مطلب ، کمیتی، استدلالی، تحلیلی و تجسمی و پاسخ تشریحی سوالات آزمون استعداد تحصیلی دکتری شامل:
1-نکات کلیدی و روش پاسخ به سوالات
درک مطلب
تحلیلی و منطقی
کمیتی
تجسمی

2- نمونه سوالات آزمون دکتری سراسری و سازمان سنجش
در کتاب حاضر سعی شده تا نکات مهم و کلیدی در پاسخگویی به انواع سوالات استعداد تحصیلی ارائه شود و خواننده بتواند با صرف حداقل زمان ممکن، حداکثر بهره وری را داشته باشد. همچنین برای خوانندگان فرصتی ایجاد می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي و در جهت بهبود عملکرد خود، عمل کنند.
برای آمادگی بیشتر خوانندگان و مطابق آزمون های استاندارد، در فصول اول تا پنجم به بیان نکات و روش های حل و پاسخگویی به سوالات مختلف استعداد تحصیلی پرداخته شده و در انتهای هر فصل نمونه سوالات متعددی از جمله نمونه سوالات سازمان سنجش مطرح شده است. در فصل ششم کتاب، سوالات آزمون های دکتری سراسری آورده شده و پاسخ این سوالات و نکات مربوط، در فصل هفتم کتاب گنجانده شده است. ( 270 صفحه)


قیمت : 14000 تومان
http://www.unp.ir/news_23081.htm