تعیین طیف امواج محدوده شمال خلیج فارس

سازمان بنادر و دریانوردی در آستانه دهم اردیبهشت مصادف با روز ملی خلیج فارس از تعیین طیف امواج محدوده شمالی خلیج فارس با همکاری جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان مجرب کشور خبر داد.
سازمان بنادر و دریانوردی در آستانه دهم اردیبهشت مصادف با روز ملی خلیج فارس از تعیین طیف امواج محدوده شمالی خلیج فارس با همکاری جمعی از استادان دانشگاه و متخصصان مجرب کشور خبر داد.
علیرضا کبریایی معاون توسعه و تجهیز بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اقدامات گسترده ای در جهت مدیریت و نظارت بر سواحل و مطالعات ملی پایش و شبیه سازی متغیرهای دریایی در سواحل کشور و اندازه گیری های وسیع میدانی و آمار و داده های ثبت شده در این مطالعات در سواحل جنوبی کشور در بیش از یک دهه گذشته انجام گرفته و استخراج طیف امواج ملی برای منطقه شمال خلیج فارس میسر شده است.
وی گفت : با توجه به توانمندی دانشمندان ایرانی در تحلیل و استخراج طیف بومی امواج، برای نخستین بار در کشور و منطقه مدل طیفی برای تعیین شرایط امواج در نوار شمالی خلیج فارس ارائه شد و موفقیت دیگری در کارنامه افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
کبریایی با اشاره به اینکه کارهای مطالعاتی زیربنایی در حوزه مهندسی دریایی از اولویت های این سازمان در چارچوب بهبود طراحی و ساخت سازه های مورد نیاز ساحلی و فراساحلی و ارتقاء ایمنی آبراهه های دریایی کشور و تامین آرامش بنادر است ، اضافه کرد با این اقدام در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گامی موثر در جهت ایمن تر و اقتصادی تر نمودن ساخت سازه های فراساحل و نزدیک ساحل برداشته خواهد شد.
کبریایی افزود: طیف های موجود که هم اکنون در طراحی سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرد ، برگرفته از مطالعات مربوطه در دریاهای دیگر است و بعضا قابلیت تطابق با سایر شرایط اقلیمی آبهای کشور را ندارد.
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، در جهت برطرف کردن این مشکل، با تکمیل مطالعات و ثبت این فعالیت پژوهشی به نام خلیج فارس در مجامع معتبر داخلی و بین المللی، به زوی طیف های مناسب امواج برای دریای عمان و تنگه هرمز را منطبق بر شرایط واقعی و حاکم بر منطقه ارائه خواهد کرد.


 

مرجع: http://www.pmo.ir

تاريخ انتشار خبر:  11/02/1392