آغاز بکار همایش صنایع دریایی

پانزدهمین همایش صنایع دریایی لحظاتی پیش با حضور وزیر دفاع ،معاون وزیرراه وشهرسازی ومدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی ،اعضای هیات عامل وهیات همراه در جزیره کیش آغاز بکار کرد.

از جمله محورهای این همایش می توان به موضوعاتی مانند صنایع کشتی سازی و فراساحل،صنایع دریایی و امور دفاعی ،کاربرد فناوری های نوین در صنایع دریایی ، مواد و تجهیزات دریایی ، الکترونیک و مخابرات دریایی ، اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی، حمل و نقل دریایی ،مدیریت دریایی و برنامه ریزی ، قوانین و کنوانسیونهای بین المللی ، اقتصاد و دریا ،بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی و چالشهای پیش روی صنایع دریایی اشاره کرد.

برگزاری دو پانل تخصصی "چالش ها و راهکارهای توسعه و بهبود وضعیت صنایع دریایی کشور و " جایگاه صنایع دریایی در توسعه سواحل کشور " از جمله برنامه های پیش بینی شده در پانزدهمین همایش صنایع دریایی است.

پانزدهمین همایش صنایع دریایی فردا چهاشنبه هشتم آبان با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان می دهداما نمایشگاه صنایع دریایی تا جمعه دهم آبان برپا خواهد بود
.

 

مرجع: http://www.pmo.ir

تاريخ انتشار خبر:  07/08/1392