در تهران برگزار شد: نخستین نشست مشترک همکاریی های بندری و دریایی ایران و سومالی

در راستای اجرای سیاست های سازمان بنادر و دریانوری درخصوص تعمیق و گسترش روابط با کشورهای افریقایی از جمله کشور سومالی ، نشست مشترک همکاریهای بندری و دریایی دو کشور در تاریخ 8 آبان ماه 1392 برابر با 30 اکتبر 2013 در تهران برگزار شد .

ریاست هیأت ایرانی را مهندس صدر ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و ریاست هیأت سومالیایی را محمود احمد حسن، وزیربازرگانی و صنایع کشورسومالی برعهده داشت.

دراین نشست مهندس صادقی فر معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی ، رستمی معاون اداره کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی ، عبدالهی مدیر کل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی ، قادری مدیر کل نجات و حفاظت دریایی ، شریعت طلب رئیس اداره ترانزیت و موافقتنامه های بین المللی و سایر کارشناسان بخش بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی نیز حضور داشتند .

طی این نشست طرفین ضمن تأکید بر توسعه همکاریهای دو جانبه در بخش بندری – دریایی ، موضوعاتی چون امضای موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دو کشور ، توسعه ترانزیت از طریق بنادر دو کشور ، سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی توسط بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران و توسعه بنادر کشور سومالی را مورد بررسی قرار دادند .

 

مرجع: http://www.pmo.ir

تاريخ انتشار خبر:  08/08/1392