مرحله اول نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر در محدوده شهرستان نوشهر انجام شد

مرحله اول نمونه برداري طرح پایش محیطی دریای خزر در محدوده شهرستان نوشهر انجام شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، مهندس باقری رییس مرکز اقیانوس شناسی نوشهر در این باره اظهار داشت: سه حوزه آبی کشور خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر دروازه های اصلی کشور به دنیای پیرامونی هستند و منابع امروزی و زیستی آن برای فعالیت های اقتصادی کشور حیاتی است.

وی با بیان این که این حوضه ها مرز مقدم دفاعی کشور  به شمار می آیند،  خاطرنشان کرد که شناخت ما از محیط های دریایی هنوز قابل توجه نیست و متاسفانه در برخی موارد شناخت ما از این محیط ها، کمتر از شناخت کشورهای فرامنطقه ای است.

باقری ضمن تاکید بر لزوم شناسایی و مطالعه محیط های دریایی پیرامون برای بهره برداری از منابع دریایی، پایداری زیستی و دفاع از این حوضه ها، « طرح پایش محیطی دریای خزر در محدوده شهرستان نوشهر »  و برداشت داده های مدون و پیوسته در چهار فصل را از اهم برنامه های این مرکز  عنوان کرد و افزود پس از مطالعات مقدماتی تعداد 4 ترانسکت عمود بر ساحل در محدود شهرستان نوشهر (سیسنگان – چالوس) در نظر گرفته شد تا در هر ترانسکت از اعماق 15- 10- 5 و 20 متر، پارامترهای مد نظر اندازه گیری گردد.  وی تصریح کرد با توجه به امکانات مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر در بخش زیست دریا، نمونه برداری از رسوبات کف با کمک دستگاه گراب جهت شناسایی و بررسی ماکرو بنتوز ها، نمونه برداری از آب دریا با کمک نیسکین و تور پلانکتونی جهت شناسایی فیتو پلانکتون ها و زئو پلانکتون ها، در بخش شیمی دریا  نمونه برداری سطحی و عمقی آب دریا با کمک نیسکین جهت بررسی مواد مغذی موجود در آب دریا و بررسی پارامتر های فیزیکی و شیمیایی با کمک دستگاه  CTDدر اعماق مختلف اندازه گیری گردید.

وی اضافه کرد هم زمان اطلاعات خط ساحلی از قبیل دانه بندی رسوبات، شیب ساحل و موجودات زنده خط ساحلی از قبیل ماکرو جلبک ها، صدف ها و ..... بررسی و ثبت گردید.

شایان ذکر است در این مرحله از نمونه برداری، کلیه همکاران مرکز اقیانوس شناسی نوشهر حضور داشتند.

 

مرجع: http://www.inio.ac.ir

تاريخ انتشار خبر:  12/08/1392