انتصاب روسای جدید پژوهشکده علوم دریایی، مرکز ملی تحقیقات جنوبگان و آزمایشگاه شیمی دریا

دکتر وحید چگینی رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس‎شناسی و علوم جوی طی احکامی جداگانه روسای جدید پژوهشکده علوم دریایی، مرکز ملی تحقیقات جنوبگان و آزمایشگاه شیمی دریا را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس‎شناسی و علوم جوی، با توجه به گسترش پژوهشگاه و فعالیت­ های آن پست­ های جدیدی در این پژوهشگاه ایجاد گردید و آقایان دکتر عبدالوهاب مقصودلو به سمت رییس پژوهشکده علوم دریایی، دکتر ابوالفضل صالح به سمت رییس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان و سرکار خانم ندا شیجونی به سمت مسوول آزمایشگاه شیمی دریا منصوب شدند.

پیرو این احکام، دکتر چگینی ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران جدید، از زحمات بی شائبۀ سرکار خانم دکتر مهری سید هشترودی رییس پیشین پژوهشکده علوم دریایی قدردانی کرد و اظهار داشت: امید است با سعی و اهتمام مسولان جدید و کلیه همکاران حوزه های مربوطه، شاهد پیشرفت و توسعه بیشتر در پژوهشگاه باشیم.

 

مرجع: http://www.inio.ac.ir

تاريخ انتشار خبر:  15/08/1392